بهترین سایتهای موزیک رایگان سال ۲۰۲۱ ، موسیقی رایگان بدون کپی رایت

موزیک استفاده شده در ویدیوهای یوتیوب باید تابع قوانین کپی رایت باشد و یا اصطلاحا بدون کپی رایت باشد تا الگوریتم یوتیوب برچسب اخطار روی ویدیوی شما قرار ندهد .
استفاده از موزیک و موسیقی کپی رایت دار ، بدون اجازه صاحب اثر ، میتواند باعث دریافت اخطار ، کسر درآمد کانال و در نهایت مسدود شدن کانال گردد .
در این ویدیو به معرفی بهترین سایتها و منابع دانلود موسیقی رایگان و موزیک رایگان بدون کپی رایت در سال ۲۰۲۱ خواهیم پرداخت .
فراموش نکیند برای اطمینان از نداشتن کپی رایت موزیک استفاده شده ، قبل از استفاده از آن ، قوانین کپی رایت آنرا مطالعه کنید .
در اکثر موارد دانلود موسیقی رایگان ، شما ملزم به کردیت دادن و یا لینک دادن به صاحب اثر هستید ، تا ریسک هشدار کپی رایت را به صفر برسانید .

دیدگاهتان را بنویسید