کانال ام ۵۰۰۰ ساب گرفت : روش گرفتن سابسکرایب یوتیوب در سال ۲۰۲۲

گرفتن سابسکرایب در کانال یوتیوب چگونه است ؟
چطور سابسکرایب کانال یوتیوب خود را افزایش دهیم ؟
روش گرفتن و جذب سابسکرایب در یوتیوب چگونه است ؟ چطور ۱۰۰۰ سابسکرایب اول را بدست آوریم ؟
در آخرین روز سال ۲۰۲۱ کانال یوتیوب من به ۵۰۰۰ سابسکرایب رسید ، اما چه کارهایی برای آن انجام دادم ؟ و چه برنامه ای برای سال ۲۰۲۲ و افزایش سابسکرایب در کانال ام دارم ؟
در این ویدیو به تجربیات کانال ام در سال ۲۰۲۱ میپردازم و همچنین برنامه و هدف کانالم را در سال ۲۰۲۲ بازگو خواهم کرد .
دانستن نکات مهمی که مورد تجربه من و بسیاری از یوتیوبرهای دیگر بوده ، میتواند باعث کمک به یوتیوبرهای تازه کار برای پیشرفت در کانال و جذب سابسکرایبر و افزایش بازدید و واچ تایم در کانال آنها شود

دیدگاهتان را بنویسید